• آدرسبزرگراه فتح نبش فتح نهم ،فلزیاب اکسیر
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته - 09120441541
  • آدرسبزرگراه فتح نبش فتح نهم ،فلزیاب اکسیر
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته - 09120441541

فلزیاب ، طلایاب ، گنج یاب ، حفره یاب

خدمات ما

محصولات شرکت فلزیاب اکسیر

نقطه زن

نقطه زن: نقطه زن به فلزیاب یا طلایاب یا گنج یابی گفته می شود که می تواند نقطه دقیق هدف…جزئیات بیشترنقطه زن

شعاع زن

شعاع زن: ردیاب یا شعاع زن در کل یک معنی دارند و وظیفه ی ردیاب یا شعاع زن مشخص کردن…جزئیات بیشترشعاع زن

اسکنر

نقطه زن به فلز یاب یا طلایابی گفته می شود که می تواند نقطه دقیق هدف را با تلرانس بسیار…جزئیات بیشتراسکنر

فلزیاب

فلزیاب عبارت از دستگاهیست که قادر به پیدا کردن اجسام مخفی و مدفون شده ی فلزی  در دیوار زمین و …جزئیات بیشترفلزیاب

طلایاب

طلایاب طلایاب عبارت از دستگاهیست که توانایی تفکیک وتشخیص انواع فلزات را داشته باشد یا به عبارتی ما را از…جزئیات بیشترطلایاب

گنج یاب

دستگاه گنج یاب:دستگاه گنج یاب به دستگاهی اطلاق میشود که علاوه بر پیدا کردن انواع فلزات و گنج ها قادر…جزئیات بیشترگنج یاب