• آدرسبزرگراه فتح نبش فتح نهم ،فلزیاب اکسیر
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته - 09120441541
  • آدرسبزرگراه فتح نبش فتح نهم ،فلزیاب اکسیر
  • ساعتهای آزادپشتیبانی 24 ساعته - 09120441541

تماس با ما

شرکت فلزیاب اکسیر از سال    مشغول فعالیت میباشد.

شماره های تماس : 09120441541

برای ارتباط با کارشناسان می توانید از طریق ایمیل انتقادات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنید.